201505.11
1

Vil likestille foreldrene til barnas beste

Pressemelding |Dato: 28.04.2015 For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner. Statsråden foreslår å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje. Departementet utarbeider nå høringsnotat om forslagene, og…