201602.09
1

LG-2015-075621

Gulating lagmannsrett – dom Avsagt: 09.02.2016 Saksnr.: 15-075621ASD-GULA/AVD1 [Saksgang: TSOGN-2014-152332, LG-2015-075621.] Dommer: Lagdommer: Carl Petter Martinsen. Lagdomar: Per J. Jordal. Ekstraordinær lagdommer dommer: Helge Petter Lillebø. Ankende part: A. (Advokat Jan Aanerød.) Ankemotpart: B. (Advokat Rune Selbo.) Dom Saken gjelder spørsmål om hvor to fellesbarn, en jente født *.*.2006 og en gutt født *.*.2008, skal bo fast etter barneloven. Begge barna har…