201903.27
1

HR-2019-596-U

https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-596-u?q=HR-2019-596-U HR-2019-596-U Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse Dato      2019-03-27 Publisert             HR-2019-596-U Stikkord               Sivilprosess. Ankenektelse. Barnevern. Sammendrag    Lagmannsretten hadde ikke gitt samtykke til fremme av anke i barnevernssak, jf. tvl. § 36-10 tredje ledd, med krav om opphevelse av omsorgsovertakelse for ett barn. Tingretten hadde lagt avgjørende vekt på den totale omsorgsbelastningen for moren, som…