201904.11
1

Vant frem i Høyesterett – barnevern

Klient fikk medhold i Høyesterett 27. mars 2019, hvor Høyesterett opphevet lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet i sak hvor 3 av 4 barn er tilbakeført biologisk forelder. Vi mener det i saker hvor ett eller flere barn allerede er tilbakeført bør stilles strengere krav for å gå i mot en tilbakeføring. De positive…