201909.27
2

LF-2019-050643

Frostating lagmannsrett – dom Avsagt: 27.09.2019 [Saksgang: TFROS-2019-000565, LF-2019-050643.] Dommere: Lagmann Kari Lynne. Lagdommer Arve Rosvold Alver. Ekstraordinær lagdommer Aage Rundberget Meddommere: Psykologspesialist Kathinka Vatne. Førstekonsulent Kåre Robert Georgsen Ankende part: C (Advokat Jan Aanerød) Ankende part: B (Advokat Venil Katharina Thiis) Ankemotpart: A kommune (Advokat Andreas Messelt Ekker) DOM Saken gjelder krav om tilbakeføring…