201911.20
1

Endringer i barneloven. Dette må du vite.

Felles foreldreansvar I dag har mor foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift eller bor sammen. Dette endres fra 1. januar 2020. Da blir hovedregelen felles foreldreansvar også for foreldre som ikke er gift eller bor sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene….

201911.04
2

Mors mareritt endelig over

Politi og barnevern kom på døra nattestid i april 2015 og hentet alle hennes fire barn. Det ble starten på en årelang kamp Etter fire års kamp er alle fire barna gjenforent med foreldrene og med hverandre. Etter medhold i Høyesterett ble saken i september 2019 avgjort i Frostating lagmannsrett, hvor foreldrene vant frem. Yngstejenta…