Forretningsmenn i motlys, klar for jobb som advokat barnerett

Få kvalifisert bistand fra en advokat spesialisert i barnefordeling og barnevern

Kvalifisert advokatbistand

Dersom du står overfor en vanskelig livssituasjon eller problemstilling er det ofte fornuftig å ta kontakt med en advokat for å unngå at en konflikt blir uhåndterlig.

Jeg driver et fullfaglig advokatkontor i fellesskap med dyktige advokater i Oslo og Moss, og har 18 års erfaring med prosedyre for domstolen. Jeg tilbyr juridisk bistand innen et bredt felt av rettsområder, herunder barnefordeling og barnevern, strafferett, som bistandsadvokat, innen trygderett, arv- og skifterett, arbeidsrett m.v. Med bistand fra mine kollegaer i advokatfellesskapet Nedre Slottsgate 4 i Oslo dekker vi de fleste aktuelle rettsområder, også kjøps- og kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold og forretningsjus.

Advokater har god trening i å håndtere konflikter. Som privatperson er du ofte tjent med å søke utenrettslige løsninger hvis motparten din er en du må forholde deg til etter at konflikten er avsluttet. Typiske eksempler er familiekonflikter, nabokrangler og arbeidstvister. I andre situasjoner kan du være tjent med at saken bringes raskt inn for retten uten unødig tidsbruk. Advokaten du har engasjert skal ikke la seg påvirke av andre hensyn i saken enn hensynet til deg og dine interesser. Uavhengighet og taushetsplikt sikrer fortrolighet og tillit mellom advokat og klient.

Det er intet rettsgode som er viktigere enn retten til sine barn. Rettssaker om fast bosted og samvær er tunge og krevende for alle involverte, ikke minst for de barna tvisten gjelder. Kort fortalt skal alle tvister knyttet til spørsmålet om hvor barnet skal bo fast, foreldreansvar og samvær først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Hvis dere har felles barn er det viktig å avtale gode og varige løsninger for barna i forbindelse med skilsmissen, helst før en part flytter ut. Hvis det skulle komme til rettssak om barnefordeling, kan den løsningen dere velger få betydning for rettens vurderinger og den endelige bosteds- og samværsløsningen. Det er derfor viktig at du tidlig rådfører deg med en advokat.

Dersom du har behov for juridisk bistand, ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale på tlf 905 67 303 – epost: jan@adva.no

Advokatfirmaet Aanerød MNA
Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo
Tlf: 22 40 12 50, Fax: 22 40 12 51

Moss (besøkskontor): 905 67 303