Nærbilde av et håndtrykk

Vi tilbyr advokathjelp i saker som gjelder ansettelse, oppsigelse, avskjed, sluttpakker mv.

Vi rådgir arbeidsgivere i forhold til ansettelse, nedbemanning, permittering, omorganisering mv.

Vi bistår arbeidstaker i forhold til spørsmål om ansettelse, arbeidsvilkår, endringer i stillingen, oppsigelse, avskjed, forhandlinger og i rettssaker.

Advokatutgiftene for den ansatte dekkes ofte av arbeidsgiver eller du kan ha krav på dekning fra det offentlige. Vi undersøker med en gang om du har krav på fri rettshjelp.