En trist ung dame

Skilsmisse og samlivsbrudd – økonomisk oppgjør

Ekteskapsloven har utførlige regler om fordeling av gjeld og eiendeler. Som utgangspunkt har partene avtalefrihet. Dersom partene ikke blir enige kan hver av dem forlange offentlig skifte. Skifteretten oppnevnes da en bostyrer til å forestå skiftet.

Det økonomiske forholdet mellom samboere er ikke regulert i ekteskapsloven. Ved samlivsbrudd vil forholdet derfor reguleres av sameieloven. Det spørsmål som da ofte melder seg er ”hvem eier hva?” og ”hvem er ansvarlig for hvilke forpliktelser”. Av bevismessige hensyn kan det derfor være fornuftig å få bistand til å sette opp en samboeravtale som regulerer disse spørsmålene.

Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen etter ekteskapslovens regler pålegges å betale bidrag.

Dersom man ikke kommer til enighet vil vi kunne bistå med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.