Intet rettsgode er viktigere enn retten til sine barn

En liten jente ser trist inn i kameraet, mens foreldrene krangler i bakgrunnen

Få svar på spørsmål om dine rettigheter av en erfaren advokat i foreldrerett og barnerett


Advokat foreldrerett, barnerett og familierett

Intet rettsgode er vikigere enn retten til sine barn og mange bruker begrepet foreldrerett om retttigheter knyttet til barnefordeling. Barneloven bruker imidlertid begreper som fast bosted (daglig omsorg) eller delt bosted, felles foreldreansvar og samvær.

Spørsmålet om hvor barna skal bo fast og hvor mye samvær de skal ha med den av foreldrene de ikke bor hos skaper en rekke konflikter. Rettssaker om fast bosted og samvær er tunge og krevende for alle involverte, ikke minst for de barna tvisten gjelder. Avgjørelser om hvor barnet skal bo fast, foreldreansvar og samvær  skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.

En stor del av vår virksomhet retter seg mot de problemstillinger som oppstår ved opphør av ekteskap/samboerskap. Vi har betydelig erfaring innen foreldrerett, barnerett og familierett og yter bistand i forbindelse med økonomisk oppgjør og barnefordeling/samværsrett. Vår bistand vil i stor grad være knyttet til å ivareta hensynet til de barna som er gjenstand for foreldretvist. Lovens hovedprinsipp er at hensynet til barna skal være avgjørende.

Vi har videre omfattende erfaring fra barnevernssaker og bistår jevnlig foreldre i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse og tilbakeføring for ulike fylkesnemnder, tingretter og lagmannsretter.

Vi bistår således over et bredt spekter av saker, se fagfelt.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale