Far og barn leker

Få hjelp av en advokat i barnefordeling, til beste for barnet.


Advokat barnefordeling

Rettssaker om fast bosted og samvær er tunge og krevende, ikke minst for de barna tvisten gjelder.

Rettslige tvister om fast bosted og samvær trekker ofte ut i tid. Når konflikter ender hos domstolene, har partene mulighet for en del saksforberedende møter i retten. I disse møtene er det en psykolog til stede. I praksis er de saksforberedende møtene en omfattende og aktiv meklingsordning. Hensikten med møtene er naturlig nok å vurdere hva som er best for barnet, og å belyse problemstillinger knyttet til barnets livssituasjon. De saksforberedende møtene ender i mange tilfeller med en forlikt løsning.

Behandlingen av barnefordelingssaker stiller derfor særskilt høye krav til advokatens erfaring.