Advokat foreldreansvar

En glad jente henger på ryggen til sin mor

Hva innebærer foreldreansvar? En advokat kan hjelpe dere å forstå.

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Vi opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted.

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd.

Få rettssaker som omhandler foreldreansvar

Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn blir født, må foreldrene avtale felles foreldreansvar. Foreldre som inngår avtale om felles foreldreansvar, må sende melding til folkeregisteret om dette. Hvis de ikke inngår avtale om dette, får moren i utgangspunktet foreldreansvaret alene.

Det er svært sjelden at rettssaker i forbindelse med barnefordeling kun handler om foreldreansvaret. De fleste rettssaker handler om fast bosted og samvær. I den grad saker om foreldreansvaret havner i retten, skal det mye til før retten avviser en biologisk fars krav om felles foreldreansvar.

Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål «som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet». Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep,. Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre foreldre senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær.

Begge foreldrene er verger for sin barn i økonomiske spørsmål så lenge de har felles foreldreansvar. Det betyr at foreldrene i fellesskap tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes. Hvis barnets midler overstiger 75.000 kroner, trer overformynderiet inn som forvalter av pengene.

Ved felles foreldreansvar må også begge foreldrene gi sitt samtykke til eventuell adopsjon. Denne problemstillingen kan for eksempel være aktuell når foreldrene ikke har bodd sammen, eller kun har bodd sammen i kort tid, og mors eller fars nye partner ønsker å overta det formelle foreldreansvaret.

For nærmere info se http://www.advokatenhjelperdeg.no/

Du kan også finne mer informasjon om foreldreansvar på følgende sider: