Blide mennesker tar hverandre i hendene

Ved et samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år gå til mekling hos familievernkontoret i kommunen. Hensikten med meklingen er å avgjøre hvor barna skal bo fast. I tillegg skal man komme frem til en samværsordning for den av foreldrene barna ikke bor hos, med mindre foreldrene blir enige om delt bosted.

Foreldre har rett til meklingsattest etter tre meklinger, selv om de ikke er enige. Meklingsattesten gjelder i seks måneder. Meklingsattest er nødvendig for å sende inn begjæring om separasjon, og for eventuelt å reise en barnefordelingssak. Foreldre som går fra hverandre, har full avtalefrihet. Det vil si at de står fritt til å inngå en privat avtale om barnas bosted, samvær og bidrag.

For nærmere info se http://www.advokatenhjelperdeg.no/