Advokat barnevern

Advokat barnevern: Trist jente omfavner mamma og ser inn i kamera

Det er ofte viktig å komme raskt i kontakt med en erfaren advokat i barnevern


Det er intet rettsgode som er viktigere enn retten til sine barn. Inngripen skal ikke forekomme utover de tilfeller der det er tvingende nødvendig. Dette av hensyn til både barn og foreldres gjensidige rett til å leve sammen. Lov om barneverntjenester har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og utviklingsfremmende omsorg.

Den enkelte sak reiser ofte en rekke juridiske spørsmål som er gjenstand for tvil og uenighet, særlig hvor det fremmes sak for å overta omsorgen for et barn. For å bistå forsvarlig i barnevernssaker er det derfor nødvendig å ha god kjennskap til det juridiske grunnlaget. Når det gjelder alle typer tiltak fra barnevernet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Dette betyr at det skal legges vekt på å opprettholde kontakten med biologiske foreldre også når barnet bor i fosterhjem.

Vi har gjennom en årrekke bygget opp et betydelig erfaringsgrunnlag og kunnskap i barnevernssaker. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss når du trenger en advokat innen barnevern.

Kontakt oss for mer informasjon.

Du kan også finne mer informasjon om barnevern og barnevernet på følgende sider:

Våre andre tjenester: