En liten jente i en kornåker

Når er adopsjon aktuelt?

Når fosterhjemsplassering har vært over tid og barnet mer eller mindre har mistet kontakten med foreldrene kan adopsjon bli aktuelt.

Adopsjon kan skje frivillig eller gjennom avgjørelse av fylkesnemnda eller domstolen.

Adopsjon mot foreldrenes samtykke krever at de fratas foreldreansvaret, at adopsjon vil være til barnets beste, at fosterforeldrene har vist seg skikket til å oppdra barnet som sitt eget og i tillegg at foreldrene enten er varig ute av stand til å dra forsvarlig omsorg eller barnet har fått varig tilknytning til mennesker og miljø rundt fosterhjemmet som kan medføre alvorlige problemer for barnet om det flyttes tilbake til mor eller far.