Et enkelt dukkehus av papp

Når er barnehjem aktuelt?

Dette er særlig aktuelt for barn og unge med alvorlige adferdsvansker. Dette må være enten statlige eller statlig godkjente private eller kommunale barnehjem.

Avgjørelsen av hvor barnet skal plasseres etter et vedtak om omsorgsovertakelse skal tas ut fra hensynet til barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø.

Fylkesnemnda kan bestemme plasseringssted.