2 små barn, bror og søster, ligger på et pledd og ser inn i kameraet

Hvilke rettigheter har foreldrene når barnet blir plassert i fosterhjem ?

Foreldrene beholdes fortsatt foreldreansvaret og de har en såkalt ”restomsorg”.

Hovedregelen er derfor at foreldrene har krav på regelmessig samvær og orientering om barnet.

Dessverre ser man alt for ofte at samværet avgrenses til det minimale. Det er derfor viktig å ha bistand fra en erfaren advokat som ivaretar dine interesser slik at kontakten med barnet opprettholdes.