Advokat omsorgsovertakelse

Et barns hånd griper rundt en voksens pekefinger

Bli hørt av en advokat i omsorgsovertakelse


Omsorgsovertakelse er av de mest inngripende tvangsinngrep som kan gjøres og situasjonen må være klart uholdbar før man går til det skritt å frata et barn dets forelder. Vedtak om omsorgsovertakelse kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, og vi opplever at vi i stor grad vinner frem med synspunktene til våre klienter i disse sakene.

Du kan også finne mer informasjon om omsorgsovertakelse på følgende side:

Våre andre tjenester: