To menn med arbeidshjelm

Vi har lang erfaring med saker i forbindelse med fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister i forbindelse med overdragelse av eiendom etter avhendingsloven, byggesaker, spørsmål om eiers rådighet over fast eiendom, grenser mellom eiendommer, rettsforholdet mellom naboer, m.m.

Vi kan herunder bistå ved spørsmål i forhold til:

  • Avhendingsloven
  • Reklamasjon
  • Feil
  • Mangler
  • Heving av kjøpet
  • Pengene tilbake
  • Prisavslag
  • Renter
  • Erstatning
  • Meglerens rolle

Våre advokater i Nedre Slottsgate 4 gir høyt kvalifisert, pålitelig og effektiv advokatbistand.