3 velkledde personer diskuterer

Flere av våre advokater har bred kunnskap innenfor kontraktsrettslige problemstillinger. Dette omfatter kjøpsrettslige tvister, herunder forbrukerkjøp og kjøp av håndverktjenester. Videre omfatter dette rådgivning, forhandling og tvisteløsning innenfor generell kontraktsrett og bygg-/entrepriserett.

Vi bistår herunder i saker knyttet til

  • Kjøpsloven
  • Forbrukerkjøpsloven
  • Markedsføringsloven
  • Håndverkertjenesteloven
  • Klage på banktjenester

Vi bistår både private og næringsdrivende i forhandlinger og utforming av kontrakter.