Alt som kan sies, kan sies klart

– Ludwig Wittgenstein

Domstol klubbe

Erfaren bistandsadvokat i Oslo og Moss

Barnevern, strafferett, barnerett, kjøpsrett – prosedyre krever klar tale

Jeg har lang erfaring med prosedyre for domstolen i saker om barnevern, barnerett, barnefordeling, daglig omsorg, samvær, foreldreansvar, foreldrerett, barnevern, skilsmisse og samlivsbrudd, trygderett, arv- og skifterett, strafferett som forsvarer og bistandsadvokat, arbeidsrett, kjøps- og kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold m.v.

I forkant av rettssaker er det viktig å være godt forberedt, noe som stiller høye krav til advokatens juridiske kunnskaper og evne til å sette seg inn i ulike saksområder, samt evne til å formidle.

Det er av største betydning at saken presenteres på en god måte i retten. En vesentlig del av vår virksomhet retter seg mot straffe- og familierettsområdet, herunder barnevern og saker om fast bosted og samvær.

Vi har betydelig erfaring fra sivile- og straffesaker for tingrett og lagmannsrett, samt fra forhandlingsmøter i fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker over hele landet, se mer på aktuelt.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale