Om en skyldig skulle bli frifunnet er som regel ulykken ikke så stor: at en uskyldig blir dømt er derimot noe som nær sagt for enhver pris må unngås.

– Professor Johs. Andenæs

Mann med håndjern holder en blomst

Forsvarer i straffesaker

Vi har gjennom en årrekke bygget opp et betydelig erfaringsgrunnlag som forsvarere i en lang rekke saker. Vi legger stor vekt på den viktige oppgaven som ligger i å ivareta den enkeltes interesse i saker mot påtalemyndigheten.

Dersom du er siktet i en straffesak, har du som hovedregel krav på forsvarsadvokat. Er du pågrepet av politiet, skal du så langt det er mulig ha forsvarer med en gang. Straffeprosessloven gir deg rett til forsvarer på alle trinn av en sak – fra den første kontakten med politiet til endelig dom er avsagt – og utgiftene blir dekket av det offentlige.

Vi er bevisst på vår taushets- og diskresjonsplikt som advokater. Det skal være trygt å snakke med sin advokat uten risiko for å bli møtt av egne betroelser. Vi legger stor vekt på tillitsforholdet til våre klienter, og enhver klient kan være sikre på at vi arbeider på en måte som tjener deres interesser.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale