– klar tale


Liten gutt med hevet pekefinger

Aktuelle saker i nyhetsbildet og nyttig informasjon om rettsregler og rettsavgjørelser.

Følg oss også på vår facebook-side.

Til belysning av de momenter som vektelegges i saker om fast bosted og samvær følger enkelte avgjørelser fra egen praksis, samt avgjørelser fra oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat ved ting- og lagmannsrett.

Videre følger kjennelser fra Trygderetten hvor våre klienter har vunnet frem med krav om uførepensjon og ulike ytelser.


201911.20
1

Endringer i barneloven. Dette må du vite.

Felles foreldreansvar I dag har mor foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift eller bor sammen. Dette endres fra 1. januar 2020. Da blir hovedregelen felles foreldreansvar også for foreldre som ikke er gift eller bor sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene….

201911.04
2

Mors mareritt endelig over

Politi og barnevern kom på døra nattestid i april 2015 og hentet alle hennes fire barn. Det ble starten på en årelang kamp Etter fire års kamp er alle fire barna gjenforent med foreldrene og med hverandre. Etter medhold i Høyesterett ble saken i september 2019 avgjort i Frostating lagmannsrett, hvor foreldrene vant frem. Yngstejenta…

201909.27
2

LF-2019-050643

Frostating lagmannsrett – dom Avsagt: 27.09.2019 [Saksgang: TFROS-2019-000565, LF-2019-050643.] Dommere: Lagmann Kari Lynne. Lagdommer Arve Rosvold Alver. Ekstraordinær lagdommer Aage Rundberget Meddommere: Psykologspesialist Kathinka Vatne. Førstekonsulent Kåre Robert Georgsen Ankende part: C (Advokat Jan Aanerød) Ankende part: B (Advokat Venil Katharina Thiis) Ankemotpart: A kommune (Advokat Andreas Messelt Ekker) DOM Saken gjelder krav om tilbakeføring…

201904.11
1

Vant frem i Høyesterett – barnevern

Klient fikk medhold i Høyesterett 27. mars 2019, hvor Høyesterett opphevet lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet i sak hvor 3 av 4 barn er tilbakeført biologisk forelder. Vi mener det i saker hvor ett eller flere barn allerede er tilbakeført bør stilles strengere krav for å gå i mot en tilbakeføring. De positive…

201903.27
1

HR-2019-596-U

https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-596-u?q=HR-2019-596-U HR-2019-596-U Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse Dato      2019-03-27 Publisert             HR-2019-596-U Stikkord               Sivilprosess. Ankenektelse. Barnevern. Sammendrag    Lagmannsretten hadde ikke gitt samtykke til fremme av anke i barnevernssak, jf. tvl. § 36-10 tredje ledd, med krav om opphevelse av omsorgsovertakelse for ett barn. Tingretten hadde lagt avgjørende vekt på den totale omsorgsbelastningen for moren, som…

201602.09
1

LG-2015-075621

Gulating lagmannsrett – dom Avsagt: 09.02.2016 Saksnr.: 15-075621ASD-GULA/AVD1 [Saksgang: TSOGN-2014-152332, LG-2015-075621.] Dommer: Lagdommer: Carl Petter Martinsen. Lagdomar: Per J. Jordal. Ekstraordinær lagdommer dommer: Helge Petter Lillebø. Ankende part: A. (Advokat Jan Aanerød.) Ankemotpart: B. (Advokat Rune Selbo.) Dom Saken gjelder spørsmål om hvor to fellesbarn, en jente født *.*.2006 og en gutt født *.*.2008, skal bo fast etter barneloven. Begge barna har…

201505.11
1

Vil likestille foreldrene til barnas beste

Pressemelding |Dato: 28.04.2015 For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner. Statsråden foreslår å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje. Departementet utarbeider nå høringsnotat om forslagene, og…