201911.20
1

Endringer i barneloven. Dette må du vite.

Felles foreldreansvar I dag har mor foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift eller bor sammen. Dette endres fra 1. januar 2020. Da blir hovedregelen felles foreldreansvar også for foreldre som ikke er gift eller bor sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene….

201911.04
2

Mors mareritt endelig over

Politi og barnevern kom på døra nattestid i april 2015 og hentet alle hennes fire barn. Det ble starten på en årelang kamp Etter fire års kamp er alle fire barna gjenforent med foreldrene og med hverandre. Etter medhold i Høyesterett ble saken i september 2019 avgjort i Frostating lagmannsrett, hvor foreldrene vant frem. Yngstejenta…

201904.11
1

Vant frem i Høyesterett – barnevern

Klient fikk medhold i Høyesterett 27. mars 2019, hvor Høyesterett opphevet lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet i sak hvor 3 av 4 barn er tilbakeført biologisk forelder. Vi mener det i saker hvor ett eller flere barn allerede er tilbakeført bør stilles strengere krav for å gå i mot en tilbakeføring. De positive…

201505.11
1

Vil likestille foreldrene til barnas beste

Pressemelding |Dato: 28.04.2015 For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner. Statsråden foreslår å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje. Departementet utarbeider nå høringsnotat om forslagene, og…

201411.25
1

Demokratiske verdier under press

Advokatforeningen foreslår omfattende reformer i straffeprosessen, og mener at rettssikkerheten taper i stormløpet for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Talsmenn for mer effektiv straffesaksbehandling trekker frem at kriminalitetsbildet nå er mer brutalt, bedre organisert og mer profesjonelt enn før, men bildet er mer nyansert, påpekte Advokatforeningens leder Erik Keiserud. Fra 2003 til 2013 falt antall anmeldte…

201411.25
1

Styrker barns rett til hjelp

Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. Nye hjelpetiltak I høringsnotatet foreslår departementet at det skal kunne pålegges tre nye hovedkategorier av tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette forutsetter at frivillige…